Disclaimer

Eat.Run.Love. verleent toegang tot www.eatrunlove.nl en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden. Eat.Run.Love. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Op Eat.Run.Love. verschijnen regelmatig reviews, advertorials en winacties. Dit zijn altijd producten die zijn geproefd, geprobeerd of gelezen. Soms zijn ze zelf gekocht, soms zijn ze gekregen. Indien Eat.Run.Love. een product heeft gekregen betekent dat niet automatisch dat er een artikel over wordt geschreven. Pas wanneer Eat.Run.Love. volledig achter het product staat, wordt er over geschreven. Ook in deze artikelen staat een eigen mening voorop en deze wordt dan ook altijd eerlijk gedeeld eventueel met een kritische noot. Daarnaast krijgt Eat.Run.Love. regelmatig betaald om een artikel te schrijven. Dit is een advertorial en er wordt altijd vermeld in het artikel dat het om een advertorial gaat. Ook hier gaat het om een eigen mening en zullen er geen dingen geschreven worden waar Eat.Run.Love. niet achter staat. Door betaalde content kan Eat.Run.Love. blijven bestaan

Beperkte aansprakelijkheid

Eat.Run.Love. spant zich in om de inhoud van www.eatrunlove.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.eatrunlove.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Eat.Run.Love..

Alle prijzen op www.eatrunlove.nl zijn onder voorbehoud van type- en/of programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Wij kunnen evenmin enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website. Voor op www.eatrunlove.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Eat.Run.Love. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Eat.Run.Love.. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Eat.Run.Love., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.